MỸ ĐÌNH FORD

Tổ dân phố số 5, đường Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0974.097.181091.192.5676

Email:Trungsonsh123@gmail.com

Website: www.mydinhford3s.com